بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/03/04
کل خالص ارزش دارائی ها 8,967,894,433,648 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,001,865 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,000,164 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,004,786 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 8,951,198

صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/04/27

مدیر صندوق:

كارگزاري آگاه

متولی صندوق:

مشاور سرمايه‌گذاري تأمين سرمايه نوين

ضامن نقد شوندگی:

بانك گردشگري

مدیر ثبت:

كارگزاري آگاه

مدیران سرمایه گذاری:

عليرضا كرمي، شهرام پيراني، مرتضي بياتي

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمودگان

نمودار‌ها