بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/07/01
کل خالص ارزش دارائی ها 8,044,636,575,632 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,000,645 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,007,934 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,003,804 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 8,039,454

صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/04/27

مدیر صندوق:

كارگزاري آگاه

متولی صندوق:

مشاور سرمايه‌گذاري تأمين سرمايه نوين

ضامن نقد شوندگی:

بانك گردشگري

مدیر ثبت:

كارگزاري آگاه

مدیران سرمایه گذاری:

عليرضا كرمي، شهرام پيراني، مرتضي بياتي

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمودگان

نمودار‌ها