بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/06/30
کل خالص ارزش دارائی ها 17,199,354,380,863 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,018,083 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,032,847 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,020,224 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 16,893,861

صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/04/27

مدیر صندوق:

سبدگردان سرآمد بازار

متولی صندوق:

مشاور سرمايه‌گذاري تأمين سرمايه نوين

ضامن نقد شوندگی:

بانك گردشگري

مدیر ثبت:

سبدگردان سرآمد بازار

مدیران سرمایه گذاری:

عليرضا كرمي، شهرام پيراني، مرتضي بياتي

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمودگان

نمودار‌ها