بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/12/26
کل خالص ارزش دارائی ها 11,336,259,295,936 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,010,972 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 993,679 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,012,534 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 11,213,218

صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/04/27

مدیر صندوق:

كارگزاري آگاه

متولی صندوق:

مشاور سرمايه‌گذاري تأمين سرمايه نوين

ضامن نقد شوندگی:

بانك گردشگري

مدیر ثبت:

كارگزاري آگاه

مدیران سرمایه گذاری:

عليرضا كرمي، شهرام پيراني، مرتضي بياتي

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمودگان

نمودار‌ها