بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/05/29
کل خالص ارزش دارائی ها 12,324,310,189,278 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,015,891 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,031,325 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,018,245 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 12,131,527

صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/04/27

مدیر صندوق:

كارگزاري آگاه

متولی صندوق:

مشاور سرمايه‌گذاري تأمين سرمايه نوين

ضامن نقد شوندگی:

بانك گردشگري

مدیر ثبت:

كارگزاري آگاه

مدیران سرمایه گذاری:

عليرضا كرمي، شهرام پيراني، مرتضي بياتي

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمودگان

نمودار‌ها