اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/01/09
کل خالص ارزش دارائی ها 23,519,294,248,272 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,007,174 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,024,891 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,009,424 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 23,351,754

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/04/27

مدیر صندوق:

سبدگردان سرآمد بازار

متولی صندوق:

مشاور سرمايه‌گذاري تأمين سرمايه نوين

ضامن نقد شوندگی:

بانك گردشگري

مدیر ثبت:

سبدگردان سرآمد بازار

مدیران سرمایه گذاری:

عليرضا كرمي، شهرام پيراني، مرتضي بياتي

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

enamad