نصب همراه صندوق fundMobileApp

دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری مورخ 1399/02/10 رأس ساعت 14:00

به اطلاع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و همچنــــــــــین ارکــــــــــان صندوق می رساند، مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری در روز چهارشنبه مورخ 1399/02/10رأس ساعت 14 در محل ساختمان شرکت واقع در میدان ونک، خیابان شیرازی جنوبی، خیابان سامان، پلاک 79، طبقه دوم برگزار خواهد شد. دستور جلسه مجمع، تصمیم‌گیری در خصوص موضوعات به شرح زیر می‌باشد:

  1. تمدید دوره­ فعالیت صندوق،
  2. سایر موارد.

مدیر صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری
شرکت سبدگردان سرآمد بازار