نصب همراه صندوق fundMobileApp

دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری مورخ 1399/02/15 رأس ساعت 10:00

به اطلاع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و همچنــــــــــین ارکــــــــــان صندوق می رساند، مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری در روز دوشنبه مورخ 1399/02/15رأس ساعت 10در محل ساختمان شرکت واقع در میدان ونک، خیابان شیرازی جنوبی، خیابان سامان، پلاک 79، طبقه دوم برگزار خواهد شد. دستور جلسه مجمع، تصمیم‌گیری در خصوص موضوعات به شرح زیر می‌باشد:

  1. افزایش سقف واحدهای سرمایه ­گذاری قابل صدور صندوق،
  2. سایر موارد.

مدیر صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری
شرکت سبدگردان سرآمد بازار