نصب همراه صندوق fundMobileApp

گروه مدیران سرمایه گذاری جدید صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری

طی تاییدیه شماره 122/65841 مورخ 1399/03/31 سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیران جدید سرمایه گذاری صندوق بانک گردشگری به شرح ذیل معرفی می گردند:
زهرا طایفی نصرآبادی، الهام خواجه نصیری، حجت بهادری 


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل