نصب همراه صندوق fundMobileApp

تقسیم سودِ اسفند ماه 1397

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رساند؛ تقسیم سودِ ماه منتهی به 1397/12/29 ، در تاریخ 1398/01/05 انجام خواهد شد.

باتشکر؛
 صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری