نصب همراه صندوق fundMobileApp

تقسیم سود اسفند ماه 1398

به استحضار سرمایه گذاران محترم می رساند، محاسبات تقسیم سود اسفند ماه ۱۳۹۸ به منظور پرداخت تا پایان سال جاری، تا ۲۵ اسفند محاسبه و به حساب سرمایه گذاران واریز می گردد. لازم به ذکر است روزهای باقی مانده این ماه در محاسبات تقسیم سود فروردین ۱۳۹۹ لحاظ میگردد.