نصب همراه صندوق fundMobileApp

تغییر محل اقامت صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری

در تاریخ 1399/06/12 مجمع تغییر آدرس محل اقامت صندوق به آدرس ذیل تغییر یافت:

محله جهان کودک، بلوار نلسون ماندلا، خیابان پدیدار، پلاک 54،طبقه اول.