نصب همراه صندوق fundMobileApp

تقسیم سود پایان سال 1395

به استحضار سرمایه گذاران محترم می رساند، محاسبات تقسیم سود اسفند ماه هزاروسیصد و نودوپنج ،25روزه می باشد و مبالغ مذکورتا پایان سال جاری به حساب سرمایه گذاران واریز می گردد.لازم به ذکر است روزهای باقی مانده اسفندماه، درمحاسبات تقسیم سود فروردین ماه سال96 لحاظ می گردد.